Kedves Olvasó!

  • Nyomtatás

2005. szeptember 14. Erre a napra esett a Felsőgödi Jézus Szíve templom felszentelésének 81. évfordulója és ugyanezen a napon született meg - néhány lelkes ember részvételével - egy új szervezet is, a Bozóky Gyula Alapítvány.

Nevét attól az embertől kölcsönözte, aki megálmodója, terveztetője, szervezője volt az építésnek, és aki bel és külföldi hívek adományaiból, valamint a lakosok hathatós támogatásával létrehozta ezt a szép templomot. Bozóky Gyula nevét Göd Felsőgödi részének egyetlen tere, máig is őrzi. Ezen a volt „Erzsébet téren” 1911-ben már haranglábat emeltek Lászlóffy (Eisler) Emil vezetésével. Bozóky Gyula tetteivel mutatta meg, hogyan kell kicsikkel és nagyokkal, nemre, vallásra tekintet nélkül ÖSSZEFOGÁSSAL „Felsőgödi módon templomot építeni”

Az alapítvány fő célja a templom állagának megőrzése, a szükséges fejlesztések, modernizálások megszervezése, kiviteleztetése, az anyagiak biztosítása, továbbá annak közvetlen környezetének rendbetétele és Bozóky Gyula munkásságának ápolása.

Ennek keretében 2008-ban készült el a templom homlokzatának díszvilágítása, 2009-ben került sor a templom és az egyházközség történetét összefoglaló krónika kiadására. 2010-ben megvalósult Bozóky Gyula 1926-ban papírra vetett álma: „Eredeti elgondolásom szerint az volt a tervem, hogy ha majd a községben villanyvilágítás lesz, a templom kereszteket kivilágításra fogjuk berendezni.” 2013-ban valósult meg a lengő elektromos kábel föld alá süllyesztése, hogy csak a legfontosabbakat említsem. Mindezeket az Önkormányzat és a hívek támogatásával sikerült létrehozni.

2014. évben ünnepeltük a Jézus Szíve templomunk felszentelésének 90. évfordulóját és megemlékezünk Bozóky Gyula halálának 60. évfordulójáról is. Ezen év nagy eredménye, hogy az egyházközösség, az önkormányzat és civilek összefogásával és nagylelkű felajánlásaival megújult a templom környezetének „árkon belüli” területe. Ehhez a munkához az Alapítvány a MOL és az Ökotárs Alapítvány 2013. évi pályázatán 680 eFt támogatást nyert a tér „zöld felületeinek” növelésére.

2015. szeptember 19-re megvalósul az "Összefogás" feszület (Tavas kereszt) teljes felújítása. A tervek megvalósításához számítunk továbbra is a kedves Olvasók nagyvonalú támogatására.

Az Alapítvány most már önállóan működő honlapján megtalálhatók az egyházközség múltjával, jelenével kapcsolatos információk, a további tervek, elképzelések és egy jelentős képarchívum is. Kérjük, olvassák a honlapot!

 

Göd, 2015. április 14.